myjava 2017

Myjava

Myjava all inclusive

Určite si väčšina z Vás pamätá na letné prázdniny u babky na dedine. Všade sliepky, prasa, veľký dvor, miestne ihrisko

READ MORE